Disclaimer

Ondanks de grote zorg die wordt besteed aan deze site kan Praktijk Rondpunt in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor de inhoud, de raadpleging of het gebruik van deze site. In geen geval vervangt de inhoud van deze site het individueel en persoonlijk advies van een arts.
© Praktijk Rondpunt website 2023