Attesten en voorschriften

Vraagt je werkgever, school, … een doktersattest om een bepaalde situatie te attesteren?

Neem dan al eens een kijkje op zinloosattest.be: sommige attesten zijn zinloos en kunnen eigenlijk niet gevraagd worden.
Jouw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Respecteer dit en vraag enkel wat redelijk en verantwoord is.
Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
Attesten worden daarenboven enkel afgeleverd op consultatie: je kan deze niet telefonisch aanvragen.

Ook herhalingsvoorschriften vraag je tijdens een raadpleging.

Kijk op voorhand na welke chronische medicatie je nodig hebt zodat we kunnen voorschrijven tot de volgende controle.